Induktionsvärmare BOlt Buster, lossar fastrostade bultar och detaljer enkelt!

Med en induktionsvärmare slipper du att använda gasbrännaren när du ska lossa fastrostade bultar, muttrar och andra skruvförband. Arbetet går snabbare, betydligt säkrare samt du riskerar inte att smälta plast och gummidetaljer nära arbetsområdet. Det sker olyckor varje år med gasbrännare av typen acetylen/syre, med en induktionsvärmare minskar du betydligt dessa risker. Desstutom värmer Bolt Buster induktionsvärmare snabbast i klassen samt att du kommer åt att värma upp skruvförband som du aldrig skulle kommit åt med en vanlig gasbrännare.

En induktionsvärmare kan du exempelvis använda för att lossa fastrostade bultar, skruvar, muttrar, lager, avgasdetaljer, spindelleder, lagerbanor mm. Med den lösa spiralen som ingår kan linda den runt arbetsstycket och därmed användas nästa överallt.

Bolt Buster Induktionsvärmare är en kvalitetsprodukt, har snabbast uppvärmning och tillverkas i USA.