Akta dig för falska Autel, Otofix kopior och gråimporterade -verktyg.


Det finns ALLTID obehöriga återförsäljare som levererar gråimporterade OTOFIX/Autel-produkter från Sverige eller utlandet. Vid en snabb anblick kan en gråimport till lägre kostnad verka som en bra besparing, MEN var medveten om att dessa produkter INTE HAR EU-GARANTI ELLER SUPPORT. Det är troligt att en gråimport måste returneras till det ursprungliga leveranslandet för reparation, t.ex. Kina, vilket är en kostsam, tidskrävande och riskfylld åtgärd.
För att stävja gråimport av Autels produkter från främst Asien för vidareförsäljning till Europa så har Autel nu börjat med att införa ett nytt IP skydd på sina produkter.

IP-skyddet gör att gråimporterade Autel | Otofix-verktyg endast fungerar i Norden och Europa men vid användningen i andra världsdelar så låser sig mjukvaran och ett meddelande dyker upp på skärmen.

Autel kan, i undantagsfall och för endast tillfällig användning, låsa upp verktyget för arbete utomlands i andra regioner. Så i normalfallet kan man anta att verktyget endast får användas inom Europa.
Så se upp med att handla från utlandet, chansen är numera stor att utrustningen ni köper låser sig när ni startar upp den i Sverige.


Hur bra är kopiorna?

Autelkopior har förekommit tidigare men något har hänt den senaste tiden då vi fått in fler rapporter från kunder som köpt Autel | Otofix-verktyg, främst från utländska handelsplatser som drabbats av piratkopior. En och samma handelsplats där flera säljare och kinesiska företag annonserar kan sälja både äkta och falska diagnosverktyg. Fräckt nog så kan påstår flera av säljarna att de bara säljer äkta Autel | Otofix.

Det verkar röra sig om flera olika typer av kopior. De sämsta är renodlade kopior där man kopierat Autels hårdvara och lagts in sin egna piratmjukvara i verktyget. Resultatet har varit ett verktyg som inte på något vis motsvarar Autels original. De lite bättre kopiorna har en hårdvara som åtminstone kosmetiskt ser riktig ut men där man lagt in Autels mjukvara av äldre versionen (oftast från 2013) som inte går att uppdatera. Ni blir alltså fast med den versionen som kommer i verktyget, inga uppdateringar eller språkbyten kan göras. Den tredje varianten är kanske inte kopia men istället så har kunden fått den kinesiska inhemska versionen av verktyget. Det rör sig visserligen inte om en regelrätt kopia men köparen går miste om mjukvaran och funktioner för oss här i Europa och Norden.

Autel utvecklar och anpassar mjukvaran lokalt för varje marknad som verktyget skall säljas på, i de kinesiska versionerna finns det många extra kinesiska märken med men verktyget saknar stöd för exempelvis nyare Mercedes, Volvo, VW mm.KÖP SMART, köp en äkta enhet från en auktoriserad återförsäljare i Sverige.
Logga in