Tips & Nyheter

Short and long term fuel trim, vad är det?

Short and long term fuel trim, vad är det?

STFT (Short term Fuel Trim) och LTFT Long term Fuel trim) -  Är en av de viktigare livedata parametrarna du kan titta på!

När du läser livedata med en felkodsläsare från iCarsoft eller Autel är det alltid bäst att kontrollera STFT (kortsiktig bränsletrim) och LTFT (långtidsbränsletrim). Bränsletrimningen är avgörande för att avgöra hur ECU:n styr bränsletillförseln till motorn.

Både STFT och LTFT uttrycks i procent. Den normala intervallet för STFT och LTFT ligger i intervallet +/- 5 % (ej högre än omkring +10 % eller mindre än -10 %). Det mest optimala förhållandet hade varit 0% dvs inga ändringar av bränslet behöver göras men i verkligheten så är motorn aldrig optimal. Faktorer som syremängd i luften, lufttryck, lufttemperatur, gasspjällets öppningsläge, motorn belastning kommer göra att motorn ständigt är oekonomisk till viss grad. 

Högre/positiva procentandelar betyder att ECU:n försöker kompensera för ett magert tillstånd i motorn genom att göra bränsleblandningen fetare. Det innebär att motorn kan ha problem med bränslesystemet, spridare, lambasensor eller luftmassemätaren. Det kan också innebära vakuumläckor i systemet.

Å andra sidan betyder en negativ/lägre bränsletrim att ECU:n försöker ändra bränsleblandningen till en magrare blandning för att kompensera för ett för fett blandningsförhållande. Det kan betyda för högt tryck eller läckande spridare, en sviktande bränslepump eller ett felaktigt EVAP-system. Om STFT- eller LTFT-värdet överstiger 10 %, betyder det problem i bränslesystemet.

Därför är STFT och LTFT en bra indikator hur väl motorns bränsleförsörjning och blandningsförhållande ser ut.

I normala fall bör STFT-värdet snabbt växla mellan rik och mager. LTFT (långtidsbränsletrim) bör vara relativt stabil avläsning.

Kom ihåg att bränsletrimmet bör åtminstone kontrolleras i tre steg:

    Vid tomgång 800 varv

    Vid 1 500 varv lätt belastad körning

    Vid 2 500 varv medel belastad körning

Det är viktigt att kontrollera bränsletrimningen vid motorns olika varvtal. Till exempel om LTFT är på 20 % vid tomgång men justeras korrekt till 5 % vid 1 500 och 2 500 rpm, bör fokus ligga på problem som orsakar mager bränsleblandning vid just tomgång. Men om LTFT ligger fast på 20 % vid samtliga varvtal, kan detta innebära ett problem med bränsletillförseln såsom en dålig bränslepump.Vad orsakar en för mager respektive för fet bränsleblandning?

Att reda ut orsakerna bakom magra eller feta bränsleblandningar kan vara frustrerande, men det är inte omöjligt. I allmänhet om du ser ett problem med bränsleblandningen, orsakas det oftast av en av dessa saker.

Bränslesystemet

Om det finns ett fel i bränslesystemet kan blandningsförhållandet av bränsle som kommer in i motorn vara för höga eller för låga, vilket skulle orsaka ett rikt eller magert scenario. Här kan det finnas fel i läckage av spridare, dålig bränslepump eller igensatt bränslefilter.Lambdasensor (syresensor)

Om en lambdasensor är felaktig får ECU:n inte den korrekta signalen för att justera luft-bränsleblandningen.

Fel på luftmassemätaren MAF (Mass Airflow Meter)

Luftmassemätaren övervakar och kommunicerar mängden syre som kommer in i motorn. Sensorfel kan leda till fel beslut att ändra bränsleblandningen från ECU:n.


Läckage på slangar och vakuumfel

Om systemet förväntar sig en viss nivå av bränsle eller luft och det inte kommer fram på grund av en läckande slang kan bränsleblandningen störas.

 

Luft-bränsleblandning

Motorn kräver en specifik relation mellan luft och bensin för att fungera korrekt. Detta förhållande kallas luft-bränsleblandningen och övervakas av olika sensorer. Bilens elektroniska styrenhet (ECU) är ”hjärnan” som styr blandningen och gör ändringar i blandningsförhållandet.

För fet bränsleblandning

Att köra med för fet blandning betyder att det finns för mycket bränsle i luft-bränsleblandningen. Detta kan ske av flera olika anledningar, men i ett normalt fungerande system kommer ECU:n att säga åt motornkomponenter, exempelvis spridarna, att minska på öppningstiden på spridarna för att försöka minska mängden bränsle som når motorn. Allt detta sker blixtsnabbt på några millisekunder och justeras hela tiden.

För mager bränsleblandning

Att motorn går för magert betyder att motorn inte har tillräckligt med bränsle för att matcha nivåerna av syre som den tar emot. ECU:n kommer försöka öka öppningstiden på spridarna för att möjliggöra högre bränslenivåer i blandningen.

ECU/PCM (Engine Control Unit, Powertrain Control Unit)

Motorns ECU även kallad PCM är en del av motorns "hjärna". Den kallas även för den elektroniska styrenheten, styrdonet, som övervakar alla sensorer och givare som finns i motorn.Pictures credit to FreeASEStudyGuides.com

Några diagnosverktyg som stödjer livedata

Kommentarer

Bli först att kommentera:
Namn:
E-postadress (publiceras ej):
Inga kommentarer
Logga in