Tips & Nyheter

Kodning, grundinställning, adaptioner och programmering - lär dig språket!

Kodning, grundinställning, adaptioner och programmering - lär dig språket!

Grundinställning (Basic Settings) är något man måste utföra när man byter vissa komponenter i en bil. Exempelvis vid byte av gasspjäll så måste bilens motorstyrdon ECM/PCM lära sig min och max spänningen från potetiometern i spjällhuset. ECM/PCM behöver även lära sig karakteristiken från lägsta till högsta utslag. Dessa värden sparas då man utför en basic setting. Likväl används den sparade värdena åt andra hållet, om bilens ECM känner av att gasspjäll inte ger förväntad spänningsnivå tillbaka så sätts en felkod som indikerar fel i signalvägen eller spjällhusets funktioner. Basic Settings är alltså en inlärningsprocedeur även kallad Teach-in, för vissa av bilens komponenter som måste utföras när av ett diagnostikvertyg för fordon man byter dessa.

Exempel på komponenter som kan behöva göra en basic setting:

Spjällhus
EGR ventil 
Lambdasensor
MAF - luftmassemätare
Kick-down givare


Adaptioner

Adaptioner är de inlärda adaptiva värden som sparas i bilens olika styrenheter. Detta sker exempelvis under tiden bilen körs och tar exempelvis hänsyn till förarens input av exempelvis gaspådrag, växlingar med mera. Det är alltså inlärda värden som är adaptiva, de ändras och anpassas hela tiden till den aktuella stunden. Detta sker under lång tid och sparas i bilens styrenheter. Adaptionsvärden kan även vara inställda via mjukvaran som tomgångsvarv, hastighetsmätare, max vridmoment i automatlåda, EGR karakteristik.

Kodning (soft coding)

Kodning eller soft coding ger varje styrenhet en identitet i nätverket. Kodningen specifierar vilka styrenheter/moduler som skall finnas installerade och med exempelvis vilken motorstyrning/växellåda/utrustningspaket de skall vara kopplade till.
Många av dessa kodningar går att ändra t.ex. hur bilen skall bete sig vad gäller inre och yttre belysning, släpvagnskoppling, bältesvarning, varningssignaler vid dörröppning.

Så något förenklat så ryms här bilens konfiguration och varje styrenhets identitet så att de ser och kan kommuncera med varandra. Att en styrenheter skall giftas in, sk. teach in ingår också under benämningen kodning. En del billtillverkare speciellt VAG använder uttrycket soft coding medans andra biltillverkare kan kalla det för teach-in eller engelskans bind (knytas).
Det rör sig dock om samma sak, att ändra bilens konfiguration genom små ändringar i mjukvaran för att bilen skall kunna fungera ihop med styrenheterna.
Det mesta av kodningen i diagnosverktygen sker offline, alltså du måste skriva ner aktuell kodning innan man ändrar kodningen. Detta måste man göra för att kunna gå tillbaka till den gamla konfigurationen vid problem.

Det finns en del stöd för onlinekodning (via uppkoppling till server) i Autel, TopDon/Launch/Thinkcar på några bilmärken men det är fortfarande relativt ovanligt och inte heltäckande för samtliga bilmärken. Det finns dock exempel där kodningen av vissa komponenter och moduler måste ske online. Verktyget kopplar då upp sig mot servern och hämtar rätt konfigurationsfil för bilen.
Uttrycket Brush Hidden feature återkommer också när man pratar om kodning, det syftar till att man kan "låsa upp" gömda funktioner i bilen exempelvis aktivera videospelning på bilens multimediaskärm eller aktivera andra funktioner som finns i bilen men som inte är konfigurerats från fabrik.

Supply laddare / Extern strömförsörjning

Vid kodningen eller vid vanliga diagnos egentligen så är det starkt rekommenderat att man har en batteriladdare med supply läge, dvs en extern strömförsörjning som kan hålla hela bilens strömbehov så att eventuellt spänningsfall ej kan ske under kodningen. Detta är mycket viktigt och starkt rekommenderat. Vi erbjuderexempelvis Topdon Tornado 90000 för detta.

Kommentarer

Skriv kommentar:
Namn:
E-postadress (publiceras ej):
3 Kommentarer
#3
Adam
Hej, styrväxel på audi a6 är bytt till begagnad har ni möjlighet att hjälpa till har även Obd läsare
2023-12-16 @ 00:28:42
#2
Yasser
Hej, styrväxel på audi a6 är bytt till begagnad har ni möjlighet att hjälpa till har även Obd läsare
2023-12-15 @ 23:49:53
#1
https://www.liadostlieva.org/
2023-07-07 @ 23:22:53
Logga in